وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: مديريت پرورش طيور - كنترل كيفي خوراك طيور - پرورش مرغ مادر و جوجه كشي - اختلالات تغذيه اي طيور - عمل آوري خوراك طيور - تغذيه و جيره نويسي طيور - زبان تخصصي - پرورش طيور - بيوشيمي عمومي - پرورش مرغ تخمگذار - پرورش جوجه گوشتی -
كارشناسي ارشد: هضم و متابولیسم - بيوشيمي تكميلي - تغذيه طيور تكميلي - تغذيه دام تكميلي
دكتري: تغذيه پيشرفته (پروتئينها) - بیوانرژتیک - بيماريهاي متابوليكي


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
مهدي راشكي  تاثير سطوح مختلف ليزين و زمان تغذيه جيره آغزين و پاياني (رشد) بر عملكرد توليدي جوجه هاي گوشتي کارشناسی ارشد 
سید رضا هاشمي  تاثير بتائين در جيره هاي با سطوح متفاوت پروتئين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش حرارتي کارشناسی ارشد 
اميد عشايري زاده  تاثر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 
رحمت سميعي  اثر شكل خوراك (حبه و آردي) و سطح نيازمندي مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز در جوجه هاي گوشتي کارشناسی ارشد 
انور آموزمهر  تاثير سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوري شده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي کارشناسی ارشد 
حسين محب الديني تاثير شدت محدوديت غذايي و تغذيه وعده اي بر عملكرد، تركيب لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي کارشناسی ارشد 
رضا ميرشكار تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي حاوي مقادير متفاوت انرژي بر عملكرد و كيفيت گوشت جوجه هاي گوشتي کارشناسی ارشد 
اكرم شباني  تاثير نانوزئوليت بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و كيفيت گوشت جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با خوراك آلوده به آفلاتوكسين کارشناسی ارشد 
ماشاءاله رحيمي رتكي تاثير استفاده از پروبيوتيك در هنگام اعمال محدوديت غذايي بر عملكرد و جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي.  کارشناسی ارشد 
سمیه قزوینی اثر مکمل کولین در جیره های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی کارشناسی ارشد 
هادی غلامی قره سو تعیین بهترین سطح چربی مورد نیاز در جیره غذایی زنبور عسل کارشناسی ارشد 
گل بهار آق تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه بر عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 
موسی الرضا راسته تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد و کیفیت تخم در مرغ تخمگذار و بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 
سید هادی گلدانی تاثیر سیاه دانه (Nigela sativa L) در جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد و صفات تولیدی مرغ تخمگذار تجاری و بلدرچین تخمگذار ژاپنی کارشناسی ارشد 
قاسم ترکمندی بررسی اثر ویتامین های محلول در چربی بر کیفیت محتویات تخم مرغ کارشناسی ارشد 
سعید رحیلی تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع جیره بر عملکرد و توان ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 
محمد تمسکنی  تاثیر و اهمیت مواد معدنی بر کیفیت پوسته تخم مرغ در شرایط تنش گرمایی کارشناسی ارشد 
مهسا نائیجی تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر تولک بری اجباری، پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 
مجتبی فلاح تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده و سطح پروتئین جیره بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 
محسن اکبری علائی اثرات استفاده از سیلوی ذرت با و بدون پربیوتیک یا پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی و شاخص های استخوانی مرغهای تخمگذار در طی دوره تولک بری کارشناسی ارشد 
محمد خسروی  اثرات سبوس برنج عمل¬آوری شده با پرتو گاما، الکترون و مکمل آنزیمی بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 
وحید رضایی پور تاثير سطوح افزايشي و روشهاي مختلف عمل آوري بر ارزش غذايي تفاله گوجه فرنگي، عملكرد و پايداري اكسيداتيو گوشت در جوجه هاي گوشتي دکتری 
محمد اکبری قرایی تعیین ارزش تغذیه ای گوار و بررسی اثر سطوح مختلف آن با و بدون انزیم بتاماناناز بر عملکرد، پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی دکتری 
امید عشایری زاده بررسی امکان تولید پروبیوتیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، ریخت شناسی پرزهای روده و بیان ژن کبدی IGF-1 در جوجه های گوشتی دکتری 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
تبریز ایران تبریز تمام وقت 1380 1381 
گنبد کاووس ایران گنبد کاووس نیمه وقت 1381 1386 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران گرگان تمام وقت 1381  


  بازديد : 43395
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان