وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: بهروز
نام خانوادگي: دستار
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاد
صفحه خانگي: http://dastar.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: dastar@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيدامپروری فردوسی مشهد ایران 1368 تا 1373 
كارشناسي ارشدعلوم دامی فردوسی مشهد ایران 1373 تا 1375 
دكتريتغذیه طیور فردوسی مشهد ایران 1375 تا 1380  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تعيين ضرايب قابليت هضم اسيدهاي آمينه مواد خوراكي و تاثير آنها بر بهينه سازي توليد جوجه هاي گوشتي
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار تبریز ایران 1380 1381 
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1381 1386 
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1386 1392 
استاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1392    تخصص اصلی
1-تغذیه، مدیریت و پرورش طیورآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
تغذیه طیور
  بازديد : 43383
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان